Entries by Jiří Kopecký

Zápis ze schůzky Rodičovské unie 10. 1. 2017

V příloze je uložen zápis ze schůzky RU a dále informace školy pro RU. Zápis ze schůzky RU. Informace školy pro RU. Výstava 3D modelů – odkaz na video Erasmus+ pražské setkání – škola Španělsko MAP – místní akční plán Antigraffiti program

ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2016

Vážení zákonní zástupci, učitelé a žáci, v uplynulém měsíci se naše škola zapojila do mnoha různých aktivit. Aby ty z našeho pohledu nejvýznamnější nezůstaly zapomenuty, rozhodli jsme se Vám je připomenout ve školním zpravodaji, který naleznete v příloze. zpravodaj-rijen-2016

,

Přehled standardních poradenských úkonů

Níže uvádíme přehled standardních poradenských úkonů výchovného a pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaných školou podle přílohy č. 3 Vyhlášky č. 72/2005 (Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních) v platném znění: I. Standardní činnosti výchovného poradce I.I. Poradenské činnosti: 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě […]