Entries by Jiří Kopecký

S kamarády proti kyberšikaně II – rok 2017

V roce 2017, tedy i ve školním roce 2017/2018 pokračuje projekt S kamarády proti kyberšikaně, jehož garantem Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) a který byl opět podpořen MČ Praha 3. Podstatou projektu je zapojení vrstevníků do preventivních aktivit školy. Starší spolužačky – ambasadorky po proškolení zástupcem NCBI navštěvují v rámci přibližně dvouhodinových seminářů jednotlivé třídy. Během těchto seminářů […]

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Název veřejné zakázky: „Kompletace projektové žádosti v rámci programu OP PPR a příprava dokumentace projektu: Investice do odborných učeben a vnitřní konektivity školy ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí […]

,

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG NA ZŠ LUPÁČOVA – PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

Školní psycholog Od školního roku 2017-2018 působí na naší škole školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a […]

,

Personální šablony – školní psycholog a školní speciální pedagog

V rámci projektu Šablony pro ZŠ Lupáčova v naší škole působí školní psycholog (školní roky 2017/2018 – 2018/2019) a školní speciální pedagog (školní rok 2017/2018), financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP VVV) a státního rozpočtu ČR. Činnost školního psychologa a školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která je nepřímou součástí vzdělávací činnosti […]

Zápis ze schůzky Rodičovské unie 10. 1. 2017

V příloze je uložen zápis ze schůzky RU a dále informace školy pro RU. Zápis ze schůzky RU. Informace školy pro RU. Výstava 3D modelů – odkaz na video Erasmus+ pražské setkání – škola Španělsko MAP – místní akční plán Antigraffiti program