Entries by Jiří Kopecký

,

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PŘESTUP DO 6. ROČNÍKU ZŠ LUPÁČOVA OD ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

INFORMACE O STUDIU NA 2. STUPNI ZŠ LUPÁČOVA PRO ZÁJEMCE O PŘESTUP DO 6. ROČNÍKU Vážení rodiče, zákonní zástupci  žáků, v rámci Dne otevřených dveří, který se konal dne 18. 1. 2023, proběhlo setkání vedení školy se zájemci z řad rodičů, kteří uvažují o přestupu jejich dětí do 6. ročníku ZŠ Lupáčova. Pokud jste se […]

Projekt OPEN 58 – osvětové setkání k projektu

Dne 19. 4. 2023 od 17 do 19 hodin proběhne v rámci třídních schůzek osvětové setkání k projektu OPEN 58, do kterého je Základní škola Lupáčova ve školním roce 2022/23 zapojena. Jedná se o komunitní aktivity školy, v nichž se uplatňují principy demokratického vzdělávání dle modelu kompetencí pro demokratickou kulturu. Program setkání: 1. Seznámení s tématem […]

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA – PROJEKT SOS zemětřesení Sýrie a Turecko (Člověk v tísni)

Začátkem března 2023 proběhla v budově školy humanitární sbírka na pomoc zemětřesením postiženému Turecku a Sýrii. Chtěli bychom tímto poděkovat organizátorům z řad žáků i všem ostatním žákům a pedagogům, kteří na sbírku přispěli. Celková částka 4467,- Kč byla zaslána na účet organizace Člověk v tísni na sbírku SOS zemětřesení Sýrie a Turecko.  

, ,

Finanční vzdělávání III. ABC

Dne 23. 11. 2022 se ve třídách III. ABC uskutečnilo setkání s finančním poradcem z banky, panem Z. Bílým, který je zároveň i rodičem žáků naší školy. Žákům vysvětlil základní funkce banky (úschova peněz, půjčování peněz, posílání peněz), jak to v bance vypadá, co jsou peníze (vyjadřují hodnotu a usnadňují výměnu). Dále jak správně zacházet […]

JEDNÁNÍ RODIČOVSKÉ UNIE DNE 23. 11. 2022

Dne 23. 11. 2022 se konalo jednání hlavního výboru Rodičovské unie. Informace školy uvádíme –>ZDE<– Hlavní výbor RU odsouhlasil možnost využití daru na zakoupení permanentky do ZOO pro žáky školy. Hlavní výbor jednal o zapojení do organizace Vánočního jarmarku, který se koná dne 14. 12. 2022 od 15 do 17 hodin.

,

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT – DESATERO, PRÁVA A POVINNOSTI, VOLBY

Ve školním roce 2022/2023 pokračují ve své práci Žákovské parlamenty pro 1. a 2. stupeň. Níže uvádíme: – Desatero žákovského parlamentu – Povinnosti a práva Žákovského parlamentu – Volební proces, činnost a cíle Desatero žákovského parlamentu Chodí pravidelně na zasedání ŽP Informuje třídu o činnosti ŽP Zjišťuje názory spolužáků a posiluje partnerství mezi učiteli, žáky […]