Entries by Jiří Kopecký

,

Upozornění na skupinu na WhatsApp s nevhodným obsahem

Vážení rodiče, zákonní zástupci, dnes jsme obdrželi informací o existenci WhatsApp skupiny „Přidej co nejvíce lidí“. Původce skupiny není znám, vyzývá děti k přidávání kamarádů, aby dosáhli rekordu. Skupina obsahuje velmi nevhodný až škodlivý obsah. Je nahlášena na Policii ČR. Zvažte zvýšený dohled nad aktivitou Vašich dětí na telefonech. Další podrobnosti např. –>ZDE<–    

,

Žákovský parlament 3. rok – slavnostní předání jmenovacích dekretů 24. 10. 2023

Dne 24. 10. 2023 proběhlo slavnostní předání jmenovacích dekretů zvoleným zástupcům jednotlivých tříd do Žákovských parlamentů 1. a 2. stupně. K předání došlo symbolicky v sále Zastupitelstva MČ Praha 3 na Radnici Prahy 3. Zvoleným parlamentářům pogratulovali ke zvolení a popřáli úspěšnou práci ředitel školy J. Kopecký, koordinátoři M. Dlouhý a M. Černevová a především […]

,

VALNÁ HROMADA RODIČOVSKÉ UNIE 12. 9. 2023

Dne 12. 9. 2023 od 17:00 hodin se konala Valná hromada Rodičovské unie. Valná hromada schválila zachování výši příspěvku na částce 400,- Kč (bilingvní třídy 1000,- Kč). Dále jednomyslně schválila i zachování výše daru škole ve školním roce 2023/2024 v částce 80 000,- Kč. Ještě jednou upozorňujeme, že stávající účet RU je pozastaven a není […]

JEDNÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU RU 5. 9. 2023

Dne 5. 9. 2023 se konalo jednání hlavního výboru RU, který tímto informuje, že stávající účet RU je pozastaven a není možné na něj zaslat další finanční prostředky. Nové číslo účtu bude zveřejněno v nejbližší době. Hlavní výbor zároveň zve všechny zákonné zástupce na Valnou hromadu RU, která se koná 12. 9. 2023 od 17:00, […]

Balíček okamžité pomoci Pražanům – školní rok 2023/2024

ZŠ Lupáčova je zapojena do projektu Balíček okamžité pomoci Pražana – úlevy na školních výdajích pro rodiny ve finanční tísni Balíček okamžité pomoci Pražana pomůže rodičům: Stravné zdarma – v mateřských, základních a středních školách Školné zdarma – v mateřských školách a základních uměleckých školách Družiny zdarma – na základních školách nebo Příspěvek z fondu […]