Entries by Jiří Kopecký

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – SHROMÁŽDĚNÍ OPRÁVNĚNÝCH OSOB

Volby do školské rady ZŠ Lupáčova na funkční období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023 Ve dnech 14. 9. -17. 9. 2020 svolal Volební orgán pro volby do Školské rady shromáždění oprávněných osob a shromáždění pedagogů, na kterém: –  oznámil konání voleb do Školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času: dne 11. […]

JEDNÁNÍ RODIČOVSKÉ UNIE 8. 9. 2020

Dne 8. 9. 2020 se konalo jednání Hlavního výboru Rodičovské unie: 1. v úvodu byl jednohlasně schválen návrh na vedení jednání bez roušek 2. schválena výše příspěvku zákonných zástupců Rodičovské unii 250 Kč 3. Příspěvek Rodičovské unii je možno uhradit: – v hotovosti zástupci rodičovské unie ve třídě – zasláním na účet RU  290394369/0800  Zpráva […]

Zahájení školního roku 2020/2021

Organizace začátku školního roku 2020/2021 s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci a doporučení MŠMT a MZd k provozu škol (podrobnosti uvádíme zde: Provoz ZŠ Lupáčova ve školním roce 2020) Vzhledem k tomu, že Praha byla zařazena od září 2020 do II. stupně pohotovosti, zavádíme pro všechny žáky od 2. 9. 2020 povinnost nošení roušek ve […]

, ,

ZÁJMOVÁ ČINNOST VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 2020/2021

ŠD – zájmová aktivita – pro školní rok 2020/2021   ŠD nabízí zdarma dětem v rámci své činnosti zájmovou aktivitu, která je v letošním školním roce silně ovlivněna hygienickými opatřeními, které současně naruší chod a organizaci ŠD. Vzhledem k povinnosti dodržet doporučení v souvislosti s nemocí COVID-19, nelze spojovat jednotlivá oddělení provozu ŠD, z těchto důvodů […]