Entries by Jiří Kopecký

,

Ocenění Mezigeneračně pro ZŠ Lupáčova

Vzhledem k nadstandardní aktivitě, invenci a přínosu v mezigenerační oblasti bylo ZŠ Lupáčova uděleno ocenění Mezigeneračně za pravidelnou účast žáků 4. třídy pod vedením paní vychovatelky Ivany Lehovcové na setkáních se seniory v DPS Lupáčova. Uděleného ocenění si velmi vážíme a paní vychovatelce moc děkujeme za organizování této aktivity.

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM A PŘÁNÍ – PRÁZDNINY 2023

Vážení pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci školy, milé žákyně, milí žáci, rodiče, dnešním slavnostním dnem končí deset měsíců naší společné práce a vzájemného setkávání ve škole. Než se rozjedeme na zasloužené prázdniny, připomeňme si, jaký byl školní rok 2022/2023: Zvládli jsme toho opravdu hodně: otevřeli jsme první bilingvní třídu, ve výuce naplnili obsah všech předmětů, vědomosti a […]

,

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PŘESTUP DO 6. ROČNÍKU ZŠ LUPÁČOVA OD ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

INFORMACE O STUDIU NA 2. STUPNI ZŠ LUPÁČOVA PRO ZÁJEMCE O PŘESTUP DO 6. ROČNÍKU Vážení rodiče, zákonní zástupci  žáků, v rámci Dne otevřených dveří, který se konal dne 18. 1. 2023, proběhlo setkání vedení školy se zájemci z řad rodičů, kteří uvažují o přestupu jejich dětí do 6. ročníku ZŠ Lupáčova. Pokud jste se […]

Projekt OPEN 58 – osvětové setkání k projektu

Dne 19. 4. 2023 od 17 do 19 hodin proběhne v rámci třídních schůzek osvětové setkání k projektu OPEN 58, do kterého je Základní škola Lupáčova ve školním roce 2022/23 zapojena. Jedná se o komunitní aktivity školy, v nichž se uplatňují principy demokratického vzdělávání dle modelu kompetencí pro demokratickou kulturu. Program setkání: 1. Seznámení s tématem […]

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA – PROJEKT SOS zemětřesení Sýrie a Turecko (Člověk v tísni)

Začátkem března 2023 proběhla v budově školy humanitární sbírka na pomoc zemětřesením postiženému Turecku a Sýrii. Chtěli bychom tímto poděkovat organizátorům z řad žáků i všem ostatním žákům a pedagogům, kteří na sbírku přispěli. Celková částka 4467,- Kč byla zaslána na účet organizace Člověk v tísni na sbírku SOS zemětřesení Sýrie a Turecko.