V rámci nadcházejících třídních schůzek bychom všem rodičům našich žáků rádi nabídli náhled do našich školních projektových aktivit.

ZŠ Lupáčova se tento školní rok zapojila do evropského projektu Erasmus+, který na škole probíhá a bude probíhat celý tento i příští školní rok. Do projektu je zapojena velká část našich žáků.

Všechny tedy srdečně zveme dne 19.4. 2017 v 17:30 do uč. č. 44, kde Vám koordinátorka projektu Mgr. Barbora Fousková podá veškeré informace o projektu a jeho výstupech.

Paní učitelka Land ve 2. ročníku používá při výuce angličtiny efektivní metodu obrázkových diktátů. Žákům čte text a na základě jejích údajů děti kreslí obrázek. Podle obrázku paní učitelka pozná, zda jí děti rozuměly a zda ovládají slovní zásobu určité lekce. ZDE můžete posoudit výsledky této metody.

6. 12. 2016 zorganizovala paní učitelka Žežulková zájezd pro žáky 2. stupně do Linze. Naším hlavním cílem nebyly vánoční trhy, jak by se vzhledem k předvánočnímu času mohlo zdát, ale unikátní muzeum Ars Electronica Center nacházející se na břehu Dunaje. Naší šedesátičlenné výpravy se ujaly české průvodkyně, a proto nám nic nebránilo proniknout do tajemství robotiky, výzkumu vesmíru, lékařských věd, fyziky a několika dalších vědeckých disciplín. Velmi nás zaujala projekce v promítacím sále věnovaná právě výzkumu vesmíru, ale také např. odkrývání podzemních tajemství města Říma. Někteří žáci si domů na svůj e-mail poslali zajímavý suvenýr – snímek vnitřku svého vlastního oka! Obdivovali jsme také malého japonského robota, který umí reagovat na různé slovní pokyny a ovládá některé lidské pohyby. Jako živý se nám zdál robot – tuleň, sloužící k psychoterapii, neuvěřitelné nám připadaly možnosti robotiky v oblasti vývoje elktronických protéz. Poučeni a okouzleni vědou jsme se v mrazivém odpoledni vydali na krátkou prohlídku centra Linze a na vánoční trhy, kde jsme ochutnali místní speciality – Bratwurst, Linecký koláč, ovocné špízy v čokoládě, svařený jablečný mošt – a nakoupili drobné dárky pod vánoční stromeček. Spokojení a unavení jsme v pozdních večerních hodinách dorazili zpět do Prahy.