Entries by Kamila Kubrová

,

Výsledky projektu Participativní rozpočet do škol – školní zvíře – želva zelenavá, společenské hry na chodby

Na podzim roku 2021 probíhal i v naší škole projekt Participativní rozpočet do škol, v jehož rámci třídy hlasovaly o využití finančních prostředků poskytnutých škole Městskou částí Praha 3.  Nakonec jsme před Vánoci realizovali návrh třídy IV. C, který obsadil 2.místo – na školní chodby jsme nakoupili společenské hry a sedáky pro aktivní odpočinek žáků […]

Školní zpravodaj září a říjen 2021

Vážení zákonní zástupci žáků, pedagogové, zaměstnanci školy, milí žáci, od počátku školního roku opět pravidelně vychází měsíčník ZŠ Lupáčova Školní zpravodaj, v němž jsou zachyceny důležité a zajímavé okamžiky ze života naší školy. V příloze najdete zářijové a říjnové číslo. zpravodaj září 2021 zpravodaj říjen 2021

,

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022 – AKTUALIZACE ze dne 20. 5. 2021!

Vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci, postup po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia je následující: Přijatí uchazeči: do 10 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek ve střední škole (gymnáziu), kam dítě definitivně nastoupí; Nepřijatí uchazeči: vyčkat na rozhodnutí o nepřijetí, napsat a do 3 dnů odeslat odvolání k rukám ředitele střední školy, […]

,

Úspěchy našich žáků ve vědomostních soutěžích ve školním roce 2020/2021

Přestože školní rok probíhá nestandardně a žáci, jejich rodiče a pedagogové pracují v podmínkách distanční výuky, zaznamenali jsme i letos úspěchy našich žáků ve vědomostních soutěžích každoročně vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Všechna dosud uskutečněná kola probíhala online. Všem žákům, kteří se v těchto nelehkých podmínkách soutěží zúčastnili, děkujeme za vzornou reprezentaci školy […]

Nabídka vyšetření profesionální orientace pro žáky 8. ročníku

Vážení zákonní zástupci žáků 8. ročníku, na jaře každého školního roku nabízí Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 bezplatné vyšetření zájemců z řad žáků 8. ročníku v oblasti jejich studijní a profesionální orientace. Pokud máte o vyšetření Vašeho dítěte zájem, věnujte pozornost příloze tohoto článku, která obsahuje další důležité informace a zároveň přihlášku […]

,

Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce na víceletá gymnázia a čtyřleté maturitní obory

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci a žákyně, věnujte prosím pozornost aktuálním informacím k přijímacímu řízení do víceletých gymnázií a čtyřletých maturitních oborů: Jednotná přijímací zkouška ke studiu na čtyřletých maturitních oborech proběhne v pondělí 8. 6. 2020, jednotná přijímací zkouška do šestiletých a osmiletých gymnázií pak v úterý 9. 6. 2020. Zároveň byla v […]

,

Úspěchy našich žáků ve vědomostních soutěžích

Od počátku školního roku zaznamenali žáci naší školy několik významných úspěchů v obvodních kolech vědomostních soutěží a olympiád: Olympiáda v českém jazyce: 1. a 3. místo Konverzační soutěž v německém jazyce: kategorie IA – 1. a 2. místo, kategorie IIA – 1., 2. a 3. místo Konverzační soutěž v anglickém jazyce: kategorie IA – 2. […]