Entries by Kamila Kubrová

,

Závěrečná konference projektu So Far – So Near

Ve středu 27. listopadu vyvrcholila závěrečnou konferencí již 7. část dlouhodobého projektu So Far –  So Near,  který realizujeme ve spolupráci s MČ Praha 3. Jedná se o celou řadu aktivit podporujících integraci zahraničních žáků, a také jejich rodin, do českého sociokulturního prostředí. Jako téma letošního ročníku jsme zvolili knihy oblíbené v zemích zahraničních spolužáků. […]

,

Slavnostní předávání slabikářů prvňáčkům

26. listopad byl pro všechny prvňáčky velký den. Předáním Slabikářů spolužáky z devátých ročníků se z nich stali opravdoví čtenáři. Velcí spolužáci si pro prvňáčky připravili čtení pohádky s povídáním, různými hádankami a omalovánkami. Předané Slabikáře si s nimi prohlédli a společně si z nich zkusili něco přečíst. Nakonec jsme se společně vyfotili a slíbili […]

Školní zpravodaj – září 2019

Vážení učitelé, zákonní zástupci žáků, milí žáci a příznivci školy, také ve školním roce 2019/2020 budeme pravidelně každý měsíc zpracovávat zajímavosti ze života ve škole i mimo ni a zveřejňovat je ve Školním zpravodaji. Právě vychází jeho první, zářijové číslo! zpravodaj_září 2019

Den bezpečnosti pro 6. a 7. ročník

Ve středu 18. 9. uspořádala v budově školy společnost DEKRA pro žáky 6. a 7. ročníku Den bezpečnosti. Tato nadnárodní společnost se zabývá především bezpečností v silniční dopravě, testováním a certifikací bezpečnostních systémů a prvků, ale také osvětovou činností. Několik odborníků se věnovalo našim žákům celé dopoledne. Tříhodinový program začal pro každou skupinu teoretickou přednáškou […]

,

Adaptační kurzy 6. ročníku

Ve druhém zářijovém týdnu proběhly ve spolupráci s DDM Ulita adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku, které jim měly nejen usnadnit přechod na 2. stupeň, ale pomoci jim i lépe se sžít s novými spolužáky. Fyzické aktivity střídaly ty tvůrčí, děti se učily spolupracovat, rozdělovat si funkce při skupinové práci, tolerovat se, pomáhat si a […]

,

Fyzikální show žákyň 9. ročníku

V rámci přípravy na prezentaci závěrečné práce uskutečnily dvě žákyně 9. ročníku ve třídách 4. ročníku fyzikální show. Děti si pod jejich vedením vyzkoušely několik jednoduchých, a přitom efektních fyzikálních pokusů – vytvořily newtonovskou kapalinu, lávovou lampu a zjistily, že některé mince umějí být za jistých podmínek kouzelné! Zajímavá hodina, v níž se všichni proměnili […]

Odysseova dobrodružství – společenský večer ZŠ Lupáčova

12. června 2019 se ve společenském sále Střední odborné školy Jarov uskutečnil společenský večer, který především pro rodiče žáků uspořádalo vedení školy ve spolupráci s Unií rodičů. Již v první polovině školního roku vznikl nápad nastudovat divadelní představení Odysseova dobrodružství, na jehož realizaci se mohou podílet všichni podle svých možností a zájmů. Pozvánku vyrobil žák […]